Ο χαλινός είναι μία φυσιολογική εικόνα μέσα στη στοματική κοιλότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας "υμένας" που συνδέει το άνω χείλος, το κάτω χείλος καθώς και την παρειά με τα αντίστοιχα ούλα.

Υπάρχει και ο χαλινός της γλώσσας που τη συνδέει με το έδαφος του στόματος.

Για λόγους ορθοδοντικής ή δυσχέρειας στην ομιλία απαιτείται να γίνει εκτομή του χαλινού. Πρόκειται για μία διαδικασία που πραγματοποιείται στο ιατρείο κάτω από τοπική αναισθησία.