Χρόνιοι ερεθισμοί στο βλεννογόνο του στόματος οδηγούν στη δημιουργία υπερπλασιών. Οι υπερπλασίες αυτές πρέπει να αφαιρούνται και να ελέγχονται για τον κίνδυνο κακοήθους εξαλλαγής.

Η αφαίρεση πραγματοποιείται στο ιατρείο με τοπική αναισθησία.